X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

کلبه من
خواننده: بانو دلکش


 

کلام: بیژن ترقی


 

اهنگساز:پرویز یاحقی

 

اهنگ:همایون


 

 به سرایم امد ناگه                                  اون که کشیده ز من دامن
 اون که رمیده چون بخت از من        
چوبهاران امد                                        تا این کلبه من کند او گلشن
   دیده من بشود روشن       
اشفته شدم ناگه                                       صد بوسه زدم بر ره   
 تا که ز در ان مه زیبا امد      
بعد از غم مهجوری                                  تنهایی و رنجوری  
همنفسی همچو مسیحا امد
همچون پری ان زیبا                                 ان گوهر بی همتا
  خنده به لب بر سر پیمان امد
ان غنچه امیدم                                         بشکفته شده دیدم   
در بر من چون گل خندان امد  
عمری بر سر پیمان بنشستم                         در دل خار جفایش بشکستم

 

نشدم ز پی دگران                                    نگذشت غم من به زبان
 

ویران بود این کاشانه                                 گلشن شد این ویرانه
 

گفتمش این ویرانه من لطف و صفا دادی           گرمی و شادابی تو بر این کلبه ما دادی
 

بر همه دلدارا مه من درس وفا دادی                                         درس وفا دادی    
 

ز جهان ز غمت چه کشیدم                            تا که وفای تو دیدم
میخندد بر رویم امیدم